Årsprogrammet 2018

Da er det tentative program ferdig for 2018. Her kan det komme endringer fordi ikke alle datoer er fastspikret.

Årsprogram 201

Vi velger alikevel å legge ut dette slik at også andre klubber kan planlegge sine programmer og om de vil legge vårt program inn slik at vi tilpasser oss er dette svært viktig. Dermed kan Kom og Dans i Nord få muligheten til å besøke hverandre på en langt bedre måte enn tidligere. Dette har alltid vært meningen, men lite praktisert kan det se ut som... her er nå vårt bidrag til høstsemesteret.