Det nærmer seg dead line for Jump kurs og swingkursene !

Hvis dere har lyst at disse kursene skal gå, må dere melde dere på nå, ellers blir det ingen kurs.

Vi har ikke råd til å betale reiseinstruktør som ikke får kjøre kurs.  Det er masse utgifter i forbindelse med det.  Husk å meld dere på til :

Telefon:  +47 959 49 854

E-post:   bodo@komogdans.no

Adresse:  Langstranda 5.. 8003 Bodø.  

Velkommen til dere alle !