Har dere lest mailen som gikk ut sentralt 16. september på FB ?

Dette er tidenes mulighet til å lære Kom og Dans sin organisasjon og arbeidsmåte å kjenne.

Betydelige instruktører og administrative ledere vil være tilgjengelige. Les linken under her.

Det er aktuelt for KOD Bodø og støtte med reisepenger.  Nye og gamle instruktører bør melde seg på.  Folk i ledergruppa, Miljøgruppa, spillere, send interesse til thor@eventyrsenteret.no så melder jeg kollektivt på.

Les linken her:

(8) Lokale ledere og styringsgrupper Kom og Dans | Har dere lest mailen som gikk ut 16.sept | Facebook