Litt orientering om hvordan Kom og Dans Bodø er organisert-

Det kan være på sin plass å utdype litt nærmere hvordan Kom og Dans er organisert her i Norge. Kom og Dans er en organisasjon som er organisert som en stiftelse,

INFO

Siden stiftelsen ble etablert i Hedemark (Innlandet) er det Statsforvalteren i Hedemark nå Innlandet som "eier" organisasjonen, i all enkelhet kan det sies at alle miljøene rundt om i landet er likt organisert som hovedorganisasjonen. Hvis dere går på vår hjemmeside (ikke facebook) og klikker på Handboka vil dere kunne lese om hele organisasjonsprosessen,

Her vil dere også kunne lese at organisasjonens fagansvarlige er utpekt (etter råd) Fagansvarlige er altså ikke valgt slik vi best kjenner det. Dette er stiftelsesregler.

I Bodø har Kom og Dans en lik organisasjonsform, men vi har i tillegg noen posisjoner som kan velges på vanlig måte. Dette er gjort her i Bodø fordi vi ønsket å ha et Dansehus som ikke bare omfattet Kom og Dans, men også andre danseklubber, slik at vi samlet de danserne vi hadde her i byen. Bodø er jo ingen stor by og det er ikke et utall av dansere her heller. Dermed fikk vi 5 klubber som sokner til Dansehuset på Langstranda og her er det meningen at Husstyrelsen skal gå på omgang. Dette har vist seg å fungere svært godt og vi har god plass til alle. (også flere om noen er interessert), Siden Stiftelsen Kom og Dans bare kan ha et styre, Sentralstyret, så har ikke lokalavdelingene det, vi har en styringsgruppe som tar seg av den daglige driften.

Kom og Dans Bodø består i dag av en styringsgruppe som ser slik ut;

Leder Ronald Sletten posisjonen er valgbar

Økonomiansvarlig Astrid Heitmann Selsbakk er utpekt

Dansfaglig ansvarlig Thor Solø er utpekt

Musikkfaglig ansvarlig Thor Solø er utpekt

Leder Miljø gruppe Evy Jeremiassen posisjon er valgbar

Markedsansvarlig Therese Fredriksen posisjon er valgbar

Husgruppa ledes i dag av Ronald Sletten som har alle ledere i øvrige klubber og miljøer i denne gruppen.

Miljøgruppen har en leder som konstituerer seg selv med det antall deltakere som man bare blir enige om.

De personer som har fagansvar kan sitte så lenge de "vil", og de henter selv sine etterfølgere. ( dette er stiftelses bestemmelser)

Utover dette har styringsgruppene i lokalmiljøene en svært stor grad av egenbestemmelse og kan styre stort sett slik de blir enige om.

Kom og Dans har alle rettigheter til å forvalte kursoppleggene til Johan Fasting. All plagiering av kursoppleggene faller inn under rettssystemet. Selv etterligninger faller inn under plagiat bestemmelsene.

Instrukskorpset utdannes av Kom og Dans sine hovedinstruktører og det samme gjelder for Spillere.