Nå har vi i ledergruppa i Kom og Dans Bodø sittet lenge nok, vi trenger folk som kan drifte videre

Nye krefter som har nye ideer og tanker om videre drift av Kom og Dans Bodø. Forutsettingene er gode da vi har Dansesaler og musikkanlegg nok såå det holder. Men unge mennesker trekker unge mennesker og det trenger vi.

INFO

Sommeren er en fin tid å tenke gjennom om en vil gjøre en innsats for dansemiljøet i Bodø.

Kom og Dans har noen enkle regler for ledergruppen i KOD Bodø. Dere kan selv lese om disse i Håndboka som ligger på vår hjemmeside i toppmenyen. De fagansvarlige som ikke er på valg er Dansfaglig ansvarlig, Musikkansvarlig og Økonomiansvarlig. De øvrige som kan byttes ut ved behov er Leder, Markedsansvarlig og Miljøgruppens leder (nytt av året er å ha en Husansvarlig som egentlig kan komme fra hvilken som helst klubb i hussamarbeidet)

Vi har tro på at vi greier å finne folk til å bekle disse vervene. Har dere forslag på dere selv eller andre send til bodo@komogdans.no

De tre fagansvarsvervene kan vi også foreslå navn på, men disse må innsettes via Kom og Dans sentralt, ingen stor sak men en litt lengre vei å gå.

Ønsker du noe svar på spm. kan dere bruke samme e post adresse...

Vi gleder oss til høsten.