Vi minner lagene om å melde inn navn på de som skal ha tilgang til nøkkelkodene på Dansehuset.

Som dere ser i artikkelen under her så har vi hatt et seriøst problem med adgangen til dansesalene. Kom og Dans Bodø har tillatt 5 klubber å bruke dansesalene. Det betyr samtidig at de samme klubbene har et ansvar for å ta vare på Dansehuset.

INFO

Som det står i artikkelen før hennes så ble en fremmed kar truffet inne i dansesalen uten at vi visste hvem dette var. Nå var heldigvis problemet mindre enn først antatt, siden personene danser i en av klubbene og var innnom for å bruke toalettet. Men det sier noe om hvor forsiktig vi bør være med utdeling av nøkkelkodene. Vi alle bør innskjerpe reglene for alle danserne slik at vi kan sikre at lokalene fremstår i orden til enhver tid. Vi ber også klubbene innskjerpe bruken av skotøy. Innesko i dansesalene. Ha en god sommer.