Nå må vi gjøre noe !

Igjen opplever vi at fremmede er inne i danselokalet uten noen som helst grunn. Dette betyr at de enkelte klubber må innskjerpe
overlevering av nøkkelkoder til hvem som helst.

Vi opplevde også at noen hadde åpnet og låst opp toalettet vårt og huset var fullt av russ som brukte toalettet. Vi Kom og Dans Bodø betaler husleie for dette lokalet og vi kan ikke ha det slik at det fylles av ungdom og eldre som egentlig ikke har noe der å gjøre. Nøkkelkoder vil derfor bli endret, og kun gis til de som har ansvar for de enkelte klubber/miljøer. Vi ber disse om å alvorlig vurdere hvem i eget miljø som skal overlates kodene. Vi ønsker at hvert miljø noterer ned hvem som har kodene og sender dette til Kom og Dans Bodø på E-post. bodo@komogdans.no