Corona.. dette gjelder nå ! Forhåpentligvis siste gang..

Dette er reglene som gjelder for tiden. Vi håper at man lemper på disse regler 1. februar hvor regjeringen har tillyst pressekonferanse. Bodø Kommune følger landsforskriftene.

Info

Antallsbegrensninger og avstand

Virksomheten skal:

  • sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand – minst 2 meter avstand ved utøvelse av høyintensiv aktivitet innendørs
  • fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming
  • om nødvendig benytte vakthold for å sikre at kravet etterkommes

Ved gruppetrening kan det være inntil 20 personer innendørs.

Så sier de videre:  For breddeidretten for voksne over 20 år gjelder følgende (sitater fra brevet fra KUD):
 
«Innendørs skal voksne over 20 år overholde krav til avstand. Det gjelder både trening og konkurranse. Det åpnes derfor for innendørs aktivitet som ikke krever nærkontakt og hvor det kan tilrettelegges for avstand.

  • For lavintensitetsaktivitet anbefales minimum 1 meters avstand
  • For høyintensitetsaktivitet anbefales minimum 2 meters avstand 

Innendørs anbefales en gruppestørrelse på maks. 20 personer for voksne over 20 år.
 
Flere grupper kan trene/øve i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.»

Dette innebærer at det ikke blir dansekveld onsdag 19.jan., 26.jan.