Bugghelg i februar

Tradisjonelt er bugg en folkelig swingform, som har eksistert i både Norge og Sverige siden tidlig 1950-tall.

Kurs

Det nye vi ser i utviklingen av bugg, er at dansemiljøer trekker inn et bredere spekter musikk som bærer mer preg av mer spenstig rock`n roll og dette er med på å sette nye preg på dansen, men det er fortsatt slik at kurstradisjoner søker etter å beholde bevegelsesformen i en gående form. Det hevdes da gjerne at "det er dette som er bugg".

Noen av Sveriges mest etablerte instruktører prøver å enes om en ”riks-bugg-form”, men her er utfordringen at man har utgangspunkt i forskjellige former fra tidligere stadier i dansens utvikling. Det viser seg derfor problematisk å hevde at noe er en mer riktig form enn en annen. Det beviser at historien gjenspeiler et stort mangfold.

Lær å danse bugg på Dansehuset helgen 18-20 februar, selvfølgelig under forutsetting av at Jonas har åpna landet for slike arrangementer.

Det går to kurs denne helgen  nybegynner kurs fra 19 - 21.30 fredag  og videregående kurs lørdag 13.30. Fortsetter søndag

Påmelding er enklest ved å trykke på "kontakt oss" knappen til høyre på sia her  oppgi navn og tlf. og gjerne e-post. dessuten hvilken kursrekke dere ønsker.