Årsprogrammet 2022

Årsprogrammet for 2022 er ferdig. Dermed er dette programmet farget av husfordelingen i begge dansesaler og hele helgekurser. Foreløpig er det bare KOD Swing som har satt av helger, og da er det bare å følge med for de andre dansemiljøene.

INFO

Vi gjør oppmerksomme på at hverdagskurser ikke er tatt med, siden disse vil dukke opp på siden etter hvert som vi finner rom for det. Lykke til. Vi gjør også oppmerksomme på at  årsprogrammene også ligger under AKTUELT og Årsprogram.  Spørsmål kan rettes til oss gjennom KONTAKT OSS knappen til høyre på siden.