Vi fortsetter med dansekveldene !

Såvidt vi registrerer er alle kommet i gang med dansekvelder. Unntaket er Bodø Danseklubb, men her skjer det noe snart.

Vi ønsker alle velkommen til dansekvelder på Dansehuset i Bodø.

Dette betyr at det danses Line Dance på mandagskvelder.

Det danses Salsa på Tirsdagskvelder

Det danses Swing og Rock'n Roll i sal 1 på Onsdagskveld, og RAA Dansekompaniet har trening i Sal 2.

Det danses Tango i sal 1 på Torsdager og Line Dance (midlertidig) i sal 2