Møte i styringsgruppa Kom og Dans Bodø

Styringsgruppa og Miljøgruppa i Kom og Dans Bodø tar oppstartsmøte mandag 6. september kl 19.00 på Dansehuset Kafeteriaen.

INFO

Saker på agendaen.

1. Klargjøring

2. Fastsetting av program slik vi har vært vant til for Sal 1 og Sal 2.

3. Planlegg kurser, instruktører med bistand.

4. Miljøgruppen deltar og planlegger egen aktivitet og fordeling.

5. Diskusjon.