Møte i styringsgruppa Kom og Dans Bodø

Styringsgruppa og Miljøgruppa i Kom og Dans Bodø tar oppstartsmøte mandag 6. september kl 19.00 på Dansehuset Kafeteriaen.

INFO
02.09.202117:11 Thor Solø

Saker på agendaen.

1. Klargjøring

2. Fastsetting av program slik vi har vært vant til for Sal 1 og Sal 2.

3. Planlegg kurser, instruktører med bistand.

4. Miljøgruppen deltar og planlegger egen aktivitet og fordeling.

5. Diskusjon.