Nå skjer det snart !!

Erna har bestemt at vi snart kan danse sammen, og det er gledelig. Dermed kjører vi i gang med samme faste treningene som vi hadde før pandemien i fra første stund når Erna sier fra.. Brush-up kurser kommer i gang ultimo september, så her er det bare å følge med.

INFO

Åpningen vil skje umiddelbart etter at Erna har sagt fra. Det kan være at det er inngått noen avtaler i pandemien , men når Erna sier fra er vi tilbake til 12.mars 2020.  Har dere innvendinger så ring eller mail Thor.  HUSK! Vi får ikke starte før åpningen er offisiell, inntil da er det ikke lov,  1.m regelen gjelder inntil da !

Dette innebærer at  vi har følgende treninger:

SAL 1

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag >
17.00 - 2230 17-22.30 17-20.00 17-22.30
Linedance Studio 42 Linedance Bodø Tango
20 - 22.30
Kod Swing
SAL 2
17.00 - 22.30 17-22.30 17-20.00 17-20.00
West Coast Swing Studio 42 KOD Swing Linedance
20-22.30 20-22.30
Bodø Danseklubb RAA Dansekompaniet