I forhold til Informasjonsmøtet som var planlagt innen utgangen av mars 2021 blir det endringer

På grunn av koronasituasjonen i vårt område, ønsket valgkomiteen at vi utsetter dette møtet til forholdene blir noe enklere .

Info

Dette har ikke det sittende ledelsesapparatet noe i mot og er enige i at vi utsetter til et mer passende tidspunkt.  Synd, men fornuftig. Å putte helt nye folk inn i ledelsesapparatet midt under en slik krise, ville lett kunne ført til at vi lagde problemer for oss selv også.. vi kommer tilbake med ny innkalling når vi ser at det er mulig.

Thor Solø
Blues Express