Informasjonsmøte i Kom og Dans Bodø

I tråd med Håndboka for drift av Kom og Dans, skal vi avholde et informasjonsmøte for deltakerne i vårt miljø innen utgangen av mars i løpeåret. For KOD Bodø har vi også vedtatt å endre oppsettet av ledelsesfunksjonen innen KOD Bodø.

Årsmøte

Ledelses apparatet har i dag vedtatt at vi utsetter dette informasjonsmøtet inntil videre. Årsaken er selvsagt coronasituasjonen. Vi synes det blir litt urettferdig å kaste nye folk inn i et nytt verv slik forholdene er nå, og vi har da bestemt å fortsette som før inntil situasjonen er mere avklart og vi kommer igang med normal trening.