Godt nyttår til alle !

Så er vi i 2021 og man kan vel si at selv om koronapandemien kan bringes til opphør ved vaksinasjon, så er situasjonen ikke særlig mye bedre enn den var før jul.

Dans

Alikevel er det lyspunkter. DE danseklubbene og lag som kan danse enkeltvis er i trening og aktiviteten er bedre enn på lenge.  De siste som nå er igang er RAA Dansekompaniet som danser på onsdagskvelder fra 20-2230 i Sal 2.

Vi er videre igang med flere prosjekter som vi skal komme tilbake til. Ett av prosjektene er obligatorisk i henhold til Driftshåndboken. Nemlig årlig informasjonsmøte for Kom og Dans, samt årsmøte for de klubber som er i Idrettsforbundet.  Møtet må avholdes innen utgangen av mars og innkalling skal skje 6 uker før møtet. Det betyr at de som har ansvar må begynne å få dette på plass.

Avhengig av koronasituasjonen må møtet gjennomføres etter to alternativer: enten ved oppmøte hvis situasjonen tillater det, eller digitalt hvis situasjonen tilsier det.

For Kom og Dans er nok tiden inne for å hente inn nye koster. Miljøet trenger det, og det var dette vi ble enige om for noen år siden da miljøet ble oppsplittet. Vi ber om at personer som kan tenke seg å være med å organisere og bidra til drift av Kom og Dans gir oss tilbakemelding på det snarest.

Vi har også et radioprogram "Rockbox" som går hver torsdag fra 19-20, søndag fra 18-19 på FM 8000. Om det er noen som kunne tenke seg å lage radio er det bare å melde seg her så får vi det til.

Så får vi bare håpe at tingene løser seg i år og at vi ihvertfall kommer tilbake til en ny og mer tilgjengelig fremtid omenn vi kanskje ikke får alt som før.