Da skulle vi være i godt gjenge fra dagen det åpnes for oss alle !

Da har vi gjennomført et representantskaps møte for alle de som sokner til Dansehuset.

Referatsak

5. okt samlet vi oss og følgende var tilstede: 

Kom og Dans. Linedance, Bodø Danseklubb, Bodø Tangoklubb, RAA Dansekompani.

Studio 42 og Bedriftsidretten deltok ikke.. Studio 42 gav dog sine innspill til møtet.

Hensikten med hele møtet er at det går signaler om gjenåpning for breddeidrett i alle årsklasser.

Da vil det være greit å kunne møtes på forhånd og planlegge på program for resten av året fra og med en evt. gjenåpning som tyder på omkring 26. oktober. for alle. Det er åpning fra den 12. oktober for aldersklassen opp til 26.  Så får vi se da... 

 • Slik det ser ut så åpner programmet med at miljøene starter med dansekvelder slik vi hadde det og til samme tider som før korona krisen.  Noe som uansett vil gjelde er maks 20 pers i hver sal, inntil videre. 1 metern skal prøves så godt det lar seg gjøre. Desinfeksjon vil være vitalt og her pålegges alle ansvarlige å påpeke nødvendigheten av dette... 
 • Vi ber Bedriftsidretten flytte til Sal 2 samme tid. Slik at vi unngår et unødvendig stopp for Line danserne og unødvendig venting for Bedriftsidretten.
 • Bodø Tangoklubb starter kurs  20-22.nov. men tar forbehold om åpning av breddeidretten.
 • Studio 42 har som tidligere avtalt tirsdager, og vil bruke begge salene mellom 18- 20. (Sal 2 til 19.00)
 • Studio 42 vil i november bruke begge saler fra 18-21 underforutsetting gjenåpning for alle. Om det ikke blir gjenåpning vil de bruke bare Sal 1.
 • Bodø Danseklubb vil ikke sette igang noen aktivitet før på nyåret.
 • RAA Dansekompaniet starter nå sin trening og vil komme tilbake til et mer spesifikt tidspunkt, men samme dag.
 • Bedriftsidretten har ikke meldt om noen endring i forhold til inngått kontrakt og fortsetter som før, men i Sal 2.
 • Kom og Dans vil starte regulære dansekvelder straks gjenåpning trår i kraft. De har kansellert alle kurshelger  før nyttår. Skulle det derimot dukke opp noe av interesse, så vil de ta dette opp på Husgruppa sin side og koordinere med de øvrige der. Dette ber vi alle om å gjøre hvis det er helge kurs/ arrangementer om å gjøre.
 • Kom og Dans vil helgen 4-6 desember bruke hele lokalet inkl Sal 2-3. Arrangement Julebord... vi kommer til å sende invitasjon til alle miljøene straks vi vet noe om gjenåpning. Antakeligvis vil det dryppe inn noe om maksantall deltakere da. Hvis vi kan gjenåpne til normalstatus , vil vi i invitasjonen til julebordet be alle miljøene forbere en presentasjon av eget miljø's aktiviteter.
 • Husgruppa ber innstendig om at det innebetales fotskatt for brukere som ikke har faste avtaler med Kom og Dans som utleier. Bruk VIPPS til Kom og Dans.
 • Kom og Dans vil defogge (Desinfisere) alle saler totalt en kanskje to ganger i uken. Dette betyr bare at rengjøring etter bruk skal fortsette som før, men KOD tar en totalrensing av lokalene ved defogging (Google) 
 • Utleier ber om at miljøene gjennomfører egne møter snarest med mål å ha planlagt vår semesteret 2021, og at dette lages i 2 versjoner.. 1. Total gjenåpning og 2. begrenset gjenåpning.  Når utleier så kaller sammen til Husgruppemøte , er representantene forberedt på å presentere sine planer for vårsemesteret, slik at vi kan få en konstruktiv samling og enes om programmet.                                                                  

Utleier takker for oppmøte og kjapp gjennomføring.