Gjenåpning og planlegging

Da ser vi at det planlegges en langsom gjenåpning av bredde idretten også for voksne.. effektdato er satt til 12. oktober, Da trenger vi et ledermøte snarest for planlegging av regulær oppstart.

Dans

Kom og Dans som utleier inviterer da alle lederne i samtlige Dansehusdeltakere til fellesmøte  5. oktober kl 18.30 i Sal 1 Kafeteriaen.  Formålet er å gå gjennom status og plan for en gjenåpning av aktivitetene på Dansehuset.

I første omgang er det tilstrekkelig at Lederne (evt representant for disse) av hvert miljø stiller på møtet.  Vi ber om at dere bekrefter til thor@eventyrsenteret.no hvem som møter for de respektive miljøer.