SMITTEVERNSREGLER FOR DANSESALENE PÅ DANSEHUSET BODØ

Her kan du lese de vedtatte smittevernregler som Dansehuset i Bodø har vedtatt... brudd på disse MÅ vi slå hardt ned på av hensyn til oss sjøl, så derfor : Les og forstå og handle i tråd med disse inntil nye kommer.

Corona

Les her