SMITTEVERNSREGLER FOR DANSESALENE PÅ DANSEHUSET BODØ

Her kan du lese de vedtatte smittevernregler som Dansehuset i Bodø har vedtatt... brudd på disse MÅ vi slå hardt ned på av hensyn til oss sjøl, så derfor : Les og forstå og handle i tråd med disse inntil nye kommer.

Corona
01.01.197000:00 Thor Solø

Les her

, click to open in lightbox