ROCKBOX i morra Torsdag kl 20.00

FM 8000 Freq 90.90 MHz, masse dansemusikk og annet tøv...

Radioprogram

Vi er da fortsatt i startgropa, men vi begynner å finne oss tilrette og det går stadig bedre... denne gangen er det mest dansemusikk av varierte stiler... neste program norsk musikk.

Programmet kan også streames direkte på  http://www.8000bodo.no/lytt-direkte/