FHI setter fortsatt forbud mot innendørs arrangementer, hvor det er fare for nærkontakt.!

FHI og Bodø Kommune har et klart pålegg om at det ikke er lov med innendørs arrangementer hvor det er fare for nærkontakt, i første omgang frem til 13. april.

Corona

Dette betyr at danselokalet fortsatt vil være stengt frem til denne datoen. Men det er ikke forbudt å starte planleggingen på hva vi skal gjøre dersom FHI og myndighetene letter på kravet etter 13.april.  

Kom og Dans er i dialog med huseier omkring husleiespørsmålet i denne lukkede perioden, her vil vi komme med evt tiltak så snart dette er avklart.

Vi takker også igjen for tilbudet om digitalkurs i dans fra Kom og Dans Bergen, og håper at mange av oss, rydder stuegulvet hjemme og deltar.