Informasjon om Covid=19 Corona viruset og tiltak på Dansehuset

Etter å ha gjennomgått Bodø Kommunes informasjon om Corona tiltak i kommunen samt gjennomgang med egen fastlege, er konklusjonen på de tiltak vi gjennomfører følgende:

Corona

Det legges ingen spesielle krav til forsamlinger i antall av 20-40 stk, annet enn strenge håndrensetiltak.

Vi viser til viser til smittebegrensningspålegg fra FHI og Helsedirektoratet samt Kommunens pålegg fra egen Smitteoverlege.

https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/

Ansvarshavende for treninger og samlinger på Dansehuset er pålagt å gjennomføre følgende smittebegrensende tiltak.

1. Be deltakerne være nøye med grundig håndvask og ikke bare sprit håndrens.

2. Etter håndvask kan sprit håndrens supplere.

3. Etter trening/dans sørge for at alle dørhåndtak og brukte flater blir grundig rengjort.

4. Se til at det ikke blir stående noe kopper/bestikk ol igjen, men at dette blir plassert i         oppvask maskinen. Forøvrig skal denne startes straks du kommer på Dansehuset for å ivareta vask av kopper og kar fra forrige trening/dans. Den skal ikke startes når dere forlater.

DISSE TILTAK ER GJENSTAND FOR STADIG OPPDATERINGER OG VIL KUNNE ENDRES RASKT OM ENDREDE FORUTSETTINGER LIGGER TIL GRUNN, FØLG DERFOR MED PÅ SIDEN HER OG PÅ KOMMUNENS CORONA INFORMASJON.

Lykke til