Vi registrerer at (Covid=19) Corona viruset er kommet til Norge.. dette innebærer for oss !

Som dansere som tar mye på hverandre er det et absolutt krav til nøye renhold av hender osv. I Sal 1 står desinfeksjonsvæske SMITTFRITT.. sett inn hendene med dette etter hver gang du har vasket hendene dine.... OG VÆR NØYE MED DET.

Corona

Vi vil ikke for alt i verden at viruset opptrer i våre miljøer, så ta denne advarselen på alvor !