Oppstart dansekvelder !

I dag 10. januar starter vi dansekveldene igjen alle er hjertelig velkommen!

Oppstart dansekvelder

For de som har ambisjoner om å røre seg mye i januar, ta med skrittelleren slik at vi får registrert inn alle.