Det er nå vi trenger ungdommen, i alle aldre !

Vi må arbeide for å få flere ungdommer med på laget, at de kommer på Dansehuset for å delta i aktivitetene her, DET er hva vi bør jobbe for. Vi må arbeide for å tekkes folk i alle aldre til å se hvilke utrolige effekter dans har på humør og velvære.

Vi må gå aktivt ut i hele kommunen og nabokommunene for å rekruttere ungdom, nær sagt i alle aldre til å komme til Dansehuset for å bruke dans som fysisk fostring til å holde kropp og sjel i god stand for framtiden. 

I så måte er det ikke nok bare å videresende all info til sine venner, vi må aktivt få presentert hvilke muligheter idretten Dans står for.

La oss få danserne sjøl til å gå foran for å få tak i andre som, kanskje er på leit etter noe å fylle fritiden med.

Å så e d jo steike skøy !