Innkalling til husmøte på Dansehuset Langstranda !

Torsdag 19. desember 2019 Kl 18.30 innkalles alle miljøer til husmøte ifm at høstsesongen er over og ny vårsesong 2020 skal planlegges. Alle kan delta, men det er viktig at ledelsen av hvert miljø stiller forberedt på planer for vårsesongen 2020.

Vi stiller med blanke ark og vil under møtet bli enige om hvordan vi skal fordele og forvalte det nye Dansehuset på Langstranda. Vi har fått to nye saler hvorfra trening i alle stilarter og miljøer kan utøves... Vi har med andre ord fått svært god plass og inntil 3 kurs kan kjøres samtidig. Det burde derfor ikke bli noe stort problem å bli enige om tid og sal for gammel og ny aktivitet.

Økt plass vil selvfølgelig øke husleien noe, selv om dette ikke er stort, vi bestemmer ny husleie.

Vi gjennomgår leieavtaler og regler. Hvert miljø signerer avtale for egen disposisjon av lokalene.

Vi kalenderfester våre aktiviteter, her må vi selvfølgelig være forberedt på å gi, å ta. Enige blir vi uansett.

Forslag til Husregler legges frem, og Branninstruks gjennomgås.

Pass på at man ikke planlegger aktivitet som interfererer med større arrangementer innen eget miljø og organisasjon. 

Vel møtt og la oss glede oss over et flott 2019 som har gitt alle miljøene et dytt oppover...