Da ønsker vi Bodø Danseklubb (Ny klubb) velkommen til dansekollektivet "The Rock'n Roll, Swing &

Etter at den gamle Bodø Danseklubb ble nedlagt , valgte også Bodø Swingklubb å legge ned, og opp av asken står en helt ny klubb frem, Bodø Danseklubb..

Valget av navn var egentlig ikke så vanskelig da Bodø Swingklubb jo som navn forfekter et relativt smalt virkeområde. Bodø Danseklubb derimot favner veldig bredt og kan inneholde alle stilarter egentlig. 

Det er derfor veldig gledelig at Bodø Danseklubb nå blir å ta i bruk Dansehuset med stilarter vi ikke har hatt tidligere på huset. Ikke minst viktig er det at Bodø Danseklubben har et overordnet mål med ungdom og barnekurs. 

For ordens skyld vil vi påpeke at Bodø Danseklubb er medlem av Norges Danseforbund og interfererer ikke på Kom og Dans Bodø sin organisasjon eller aktivitet. Det er etter vår mening en udelt fordel at dansere fra alle klubber og miljø samles og styrker samhold og gjensidig danseglede. Her finnes utrolig mye synergier ute å går, så dansekollektivet er blitt enda rikere.

På vegne av Kom og Dans Bodø, Studio 42, Love Linedance og Bodø Tango klubb ønsker vi den nye Bodø Danseklubb velkommen !