Miljøkortet vårt begynner å ta form !

For å lette arbeidet med å holde miljøkortene våre oppdatert, har vi heller laget en app av dem !

Dermed vil ajourhold være mye lettere enn hva det har vært... dette er utkastet vi jobber med !