Info fra Bodø Bluesklubb !

Vi har en avtale om å promotere arrangementer i Bluesklubben som er innenfor vårt interesseområde... i så måte finner dere programmet fremover her.

Lørdag 28. september: Steinar Albrigtsen

NOV.9. Blues og Swing galla - Sinus Bodø

OKT.11.  Kjartan & The Hound Dogs

Husk Miljøkortet gir billettrabatt !