Håndboka !

Det er greit å minne miljøene om at håndboka for drift av KOD ligger her på siden. (toppmeny) Hensikten er at miljøene kan legge en link til denne på egen side og bruke den ON LINE.

Vi har hatt en handbok før også, men den var i papirformat og dermed svært vanskelig å holde ajour. 

Om dere legger en link til dagens håndbok på egen hjemmeside, forblir det bare ett eksemplar og enkelt å holde ajour.

Håndboken for drift av KOD er ikke noe revolusjonerende.. det er bare en synliggjøring av de regler og bestemmelser som har vært gjeldende i KOD hele tiden. 

Bruk den ON LINE.