Barnekurset i høst

Vi har litt problemer med instruktørene på angjeldende kurs, det er skolestart og lignende grunner som ligger i bånn her, derfor utsetter dette til over jul.

Vi håper at dere som er interesserte i å få igang dette snarest melder dere på til adresser under her. Dette vil gjøre det  enklere for arrangør å kunne gjøre de forberedelser som trengs. Meld dere på , det er bedre å heller avmelde senere om noe kommer i veien...