Vi innleder et samarbeid med Bodø Bluesklubb !

Samarbeidet mellom Bodø Blues klubb og Bodø Swingklubb/kom og Dans er tuftet på et samarbeid som har virket i flere år, men har ikke vært utredet skikkelig før nå.

Dette innebærer at vi inngår i promotering osv. av BBC sine arrangementer såvel som at de gjør det samme med våre arrangementer. Vi kan foreslå artister vi gjerne vil danse til på BBC arrangementer osv.. og vi kan benytte oss av deres lokaliteter når vi har behov. Vi ser for oss at ungdomskurs i dans i den store foajeen i Stormen, som et utstillingsvindu for dans vil være midt i smørøyet.

Vi får fortsatt rabatt på alle deres arrangementer, såvel som de får det hos oss. I det hele tatt vil samarbeidet være positivt for alle som er glad i dans og god musikk. 

Vi ønsker et fruktbart samarbeid velkommen og se fram til å bidra til det.