Tentativ årsplan for 2019 er lagt ut

Da er et tentativt program for 2019 lagt på AKTUELT siden på vår hjemmeside. Vi har foreløpig ikke lagt oss på noen helgekurs fordi vi pr i dag ikke har fått avtaler i havn med instruktører enda.

.... alle de store arrangementene i Nord er ihvertfall på plass, unntaket er Nordlysrock som foreløpig er på planleggings stadiet og tentativt tidfestet.

Vi vet at vi skal ha Rock'n Roll nivå III/IV i 2019

Vi skal ha Bugg Nivå III/IV

Vi skal ha Grunnkurs JUMP som forøvrig er Johan F sin egenkonstruerte dans.

... og vi skal selvsagt ha West Coast swing... 

men sålenge vi ikke har de instruktører på plass som vi ønsker blir vårt program foreløpig tentativt, MEN DERE KAN FORBEREDE DERE PÅ ET NYTT FLOTT DANSEÅR: