Om Kom og Dans

Kom og Dans er en organisasjon som arrangerer dansekurs, dansefester, dansecamper og dansereiser. Arbeidet er basert på frivillig innsats av mer enn 300 aktive instruktører, og enda flere ledere og ressurspersoner rundt omkring i Norge. Kom og Dans er også store i Danmark og på Island, og har også en avlegger på Færøyene. Vår drivkraft er egen danseglede, og ønsket om at andre skal ha det like morsomt som oss!

Hovedsiden KOD

Hvordan blir med?
Kom og Dans er ingen medlemsorganisasjon som baserer seg på offentlig støtte. Derfor opererer våre dansemiljøer vanligvis ikke med medlemslister og medlemsavgift. Alle interesserte kan bare komme og delta på våre kurs og aktiviteter. I fylkesmenyen til venstre, vil du finne linker til lokale miljøer og klubber rundt i hele landet. Sjekk om det finnes et miljø nært der du bor, og ta kontakt der når du finner interessante tilbud. Hos Kom og Dans kan du også leie instruktør for eget kurs i ditt nærmiljø. Det kan du lese mer om under Kontakt oss.

Vårt verdivalg!
På fester og arrangementer i Kom og Dans serveres ikke alkohol. Vår "rus" er danseglede og den positive effekten av at folk i alle aldre og samfunnslag kan møtes i et trygt og sosialt miljø med hyggelige mennesker. Slik kan voksne, ungdom og barn delta sammen på fester, camper, reiser etc. Ett av våre hovedmotto har vært:

Den som danser drikker mindre.

På kurs hos oss lærer du fort "koden" som gjør at man ikke behøver ekstra stimulans av rus for å tørre å danse og du vil erfare at man hygger seg best med dans når "hodet er klart".

Vi gleder oss til å få danse med deg også!

Se mer på Kom og Dans sine nasjonale sider her.

Andre interessante saker: