Instruktørkorpset

I vårt område har vi en rekke instruktører fra Kom og Dans som driver kursene våre. I de tilfeller hvor vi trenger spesielle instruktører, henter vi dem fra resten av landet. La oss presentere våre instruktører .

Kom og Dans Bodø

 Annika er grunnkursinstruktør
Kari er grunnkursinstruktør
Therese er grunnkursinstruktør

Wenche holder grunnkurs/repetisjonskurs/            videregående swing 1 og 2/ Bugg /                              Glidende gåswing 1 og 2/                                                    Rock'n Roll Vidergående 1 og 2
Terje holder grunnkurs/repetisjonskurs/                  Vidergående swing/ Jump

Torstein holder grunnkurs/Repetisjonskurs/            Videregående swing 1 og 2/ Bugg /                              Glidende gåswing 1 og 2/                                          Vidergående Rock'n Roll 1 og 2

 Thor holder grunnkurs/repetisjonskurs/                 Vidergående  swing 1 og 2/ Bugg nivå 1-3,/           Vidergående Rock'n Roll 1