Hvordan danse swing !

Swingdans er en lettlært morsom danseform som har mange varianter. Musikken går i 4/4 takt og vi beveger oss i forhold til den. Swing er en improvisasjonsdans som overhodet ikke er koreografert.

Swing Dans
Kursoversikt

Slik beskrives dansen:

Swingdans eller swing er et fellesnavn på flere pardanser som blir danset både som konkurransedans og sosial dans over store deler av verden. Swingdansen er en danseform som oppsto samtidig med swingjazzen på 1920-1930 tallet i USA. Swingdansen som internasjonalt fenomen henger spesielt sammen med utbredelsen av Rock'n  Roll musikken fra 1940 tallet. Noen swingtyper er standariserte og blir undervist på danseskoler, mens andre er folkelige former som hovedsakelig blir lært gjennom sosial dans.

Folkeswing kalles også for 4 takts swing og er en norsk dans skapt med basis i swingdans og folkedans. Utenfor de større byene er det denne dansen de fleste nordmenn forbinder med begrepet "swing". Turene går ofte opp på 4 taktslag, altså en takt. Dansepedagogen Johan Fasting har med bakgrunn i innsamlet materiale fra hele Norge, laget en form for norsk folkeswing, og hans kursaktivitet er vidt utbredt i hele skandinavia. Denne formen er som sagt i hovedsak basert på studier av tradisjonsdansere.

Swingkurs hos Kom og Dans etter Johan Fastings kursopplegg er et intensivt pedagogisk opplegg basert på basis av innsamlet historisk  film-og musikkmateriale fra dansemiljøer over hele landet. Vi bruker spesialinnspilt musikk som gir god progresjon, slik at det blir lett for elevene å lære raskt og du lærer å danse uten å telle trinn.

Lett å lære - lett å danse