Ska vi Bugga Lite ?

Kom og Dans tilbyr nå buggkurs over store deler av landet. Tradisjonelt er bugg en folkelig swingform, som har eksistert i både Norge og Sverige siden tidlig 1950-tall.

Bugg
Kursoversikt

Nåtidens bugg kalles gjerne svensk bugg. Det var i Sverige at dansen hadde best levekår, i de brede folkelige dansemiljøene i landets mange folkeparker, og det var her den overlevde og videreutviklet seg til dagens buggtradisjon.

De vanligste folkeformene av bugg, som utviklet seg her i Norge tidlig på 50-tallet, ble kalt bugg på østlandet og buggi på vestlandet.

Dansen karakteriseres ved å være en gåform. Et annet særtrekk er danseparenes bevegelse rundt i lokalet (med danseretningen).

Dagens bugg:
Det nye vi ser i utviklingen av bugg, er at dansemiljøer trekker inn et bredere spekter musikk som bærer mer preg av mer spenstig rock`n roll og dette er med på å sette nye preg på dansen, men det er fortsatt slik at kurstradisjoner søker etter å beholde bevegelsesformen i en gående form. Det hevdes da gjerne at "det er dette som er bugg".

Noen av Sveriges mest etablerte instruktører prøver å enes om en ”riks-bugg-form”, men her er utfordringen at man har utgangspunkt i forskjellige former fra tidligere stadier i dansens utvikling. Det viser seg derfor problematisk å hevde at noe er en mer riktig form enn en annen. Det beviser at historien gjenspeiler et stort mangfold.

Buggkurs i KOM OG DANS: 
Svenskbugg i KOM OG DANS er i dag et kursopplegg som søker å gjenskape det svenskbugg har blitt til, gjennom de siste par tiår, i en del førende miljøer i Sverige.

For Kom og Dans er det viktig at kursoppleggene er enkle og effektive, og at de legger grunnlag for en videreutvikling hos danserne, og ikke minst at hele miljøer kan videreutvikle sin egen form.

Vi har knyttet til oss noen av Sveriges mest rutinerte dansere og instruktører, i vårt arbeid med å formidle svenskbugg til nye generasjoner av dansere.

På musikksiden har vi også et nært musikkfaglig samarbeid med danseorkesteret Streaplers. Her møter vi musikere som har vært med i utviklingen av tradisjonen gjennom over 50 år. Streaplers har vært et av de førende orkestrene gjennom de forskjellige storhetsperiodene til de forskjellige danseformene som har levd i disse dansemiljøene.

Hvor kan man lære bugg?
Etter et bredt opplæringsarbeid, kan Kom og Dans i dag tilby godt skolerte bugginstruktører over større deler av landet. Stadig flere av våre lokalmiljøer tar denne danseformen inn i sine kursprogram.