Hva er Line dance ?

Line dance er en dans som har sitt opphav i Amerika, fra begynnelsen av 1970 tallet.. den danses mye opp mot country musikk, men de fleste musikkformer inneholder musikkstykker som line dance kan danses til . Det er ingen pardans, selv om det er koreografier der folk samhandler med hverandre.

LINE DANCE
Book kurs

Dansen er heller ikke det samme som en square dance. Danserne står i rader, derav navnet og dansene består av forskjellige trinnkombinasjoner som utføres likt .  Fordi linedance består av forskjellige trinnkombinasjoner beskrevet i dansbeskrivelser, som i utgangspunktet er unike for hvert musikkstykke, må man lære hver dans. Hver slik dans som danses har gjerne navn etter musikkstykket den er laget til og derfor lett gjenkjennbar for danserne.

Alikevel kan mange av de enkleste dansene, danses til enhver melodi som passer bra. 

Det er flere typer dans på rekker og rader som har oppstått i ulike tidsperioder og miljøer.

  • MADISON ble danset på 40 tallet til swingmusikk i Lindy Hop miljøene i USA og danses enda i dag i Lindy Hop miljøene i alle land.
  • STROLL kommer også fra USA, men var veldig utbredt i Teddy Boy miljøet i England på 70 tallet. Stroll danses i dag i rock'n roll og jive miljøene. Stroll har en annen bevegelsesform enn country line dance fordi den har en klar sammenheng med stroll musikken inne rock'n roll.
  • COUNTRY LINE DANCE  danses til countrymusikk
  • NON COUNTRY LINE DANCE danses til salsa, mambo, disco, dance, night club pop osv.

Det er først og fremst de to siste formene som faller inn under dagens begrep om line dance. Stroll og Madison faller egentlig ikke i kategorien Non Country Linedance, fordi det her er snakk om andre kulturer og helt forskjellige folk som i tillegg driver med andre danseformer og fra et annet utgangspunkt. Innen Kom og Dans undervises det og benyttes både Stroll og Line dance.

Kom og Dans har utviklet egne pedagogiske undervisningsopplegg, og produsert innøvningsmusikk.