Det er i dag inngått følgende avtale mellom: 

Generelt: Avtalen er ikke gyldig uten underskrift av begge parter. Ved utbetaling av godtgjørelse skal kopi av signert avtale sendes til: Kom og Dans, Torggt. 71. 2317 Hamar.

Avtalen skal lages i 4 kopier.

1. Oppdragsmottaker
2. Oppdragsgiver
3. Kom og Dans
4. Kom og Dans v/utbetaling av godtgjørelse.