Håndbok

Med hensyn til håndboka peker hvert punkt i Innholdsfortegnelsen direkte til avsnittet i boka, det er bare å peke på punktet.

For å komme tilbake til begynnelsen Trykk HOME !

Disse skjemaer vil være linket opp til de avsnitt i håndboken der de hører hjemme. Dog om du er kjent og vet hva slags skjema du ønsker er det bare å bruke undermenyen her. Alle skjema er utfyllbare på nettet og du kan sende dem direkte til Forretningsadressen til Kom og Dans ved å bruke linken på hver side.

Og tekst som forklarer mer i detaljer.